Informacja o zmianie terminu składania ofert

13 maja 2013

Maciejowice, 13.05.2013 r.

Gmina Maciejowice

ul. Rynek 7

08-480 Maciejowice

 

tel. 25 682 57 37

 

 

Zmiana terminu składania ofert cenowych

 

w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice

 

 

W związku z pytaniami, jakie otrzymano do zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 07.05.2013 r., na ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice” realizowanego przez Gminę Maciejowice, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, przedłużam termin składania ofert cenowych do dnia 16.05.2013 r.  (włącznie) do godz. 14.30.

                                                                               

                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                 /-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00