Informacja – Plan Zagospodarowania Przestrzennego

11 marca 2010
        W związku z Uchwałą Rady Gminy Maciejowice Nr XXIII/141/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Maciejowice,  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Maciejowice został udostępniony wstępny projekt planu.
        Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu w terminie do dnia 31.03.2010r.

Projekt planu

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00