Informacja – utylizacja azbestu

2 stycznia 2017

Maciejowice dnia, 2 stycznia 2017 roku

INFORMACJA

 

       Wójt Gminy Maciejowice informuje wszystkich mieszkańców gminy, że istnieje możliwość składania wniosków o utylizację azbestu w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór i utylizację płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do Referatu ds. pozyskiwania funduszy unijnych (budynek Ratusza, wejście do Urzędu Stanu Cywilnego, tel. 25 682 57 37 wew. 36) i złożenie wymaganych dokumentów* w terminie nieprzekraczalnym do dnia 12 stycznia 2017 roku.

 Z up. Wójta

/-/ Ryszard Brodziak

Z-ca Wójta

 

* Do wypełnienia dokumentów niezbędne są:

– dowód osobisty,

– numer działki na której zlokalizowany jest azbest,

– dokument własności nieruchomości,

– ilości posiadanego azbestu (liczba płyt azbestowych w szt.)

– zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym (jeżeli jest wymagane)

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00