INFORMACJA – UTYLIZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH

28 grudnia 2012

      

                                          

 

 

 

„Utylizacja płyt azbestowo-cementowych  z pokryć dachowych na terenie Gminy Maciejowice – etap IV”, dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22 807,03 zł.

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00