INFORMACJA Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie dot. uproszczonych zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych Państw UE

3 sierpnia 2023

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00