INFORMACJA ws. możliwości składania wniosków o utylizację azbestu.

19 kwietnia 2021

 

Wójt Gminy Maciejowice informuje mieszkańców, że istnieje możliwość składania wniosków o utylizację azbestu.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie wymaganych dokumentów* w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Wzory dokumentów są dostępne jako załączniki do niniejszej informacji lub w Referacie Inwestycyjnym w siedzibie Urzędu (pokój nr 10, tel. 25 683-20-31).

Wypełnione i podpisane dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Maciejowicach,  ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice.

 

* Dokumenty niezbędne do złożenia:

– Wniosek o udzielenie dofinansowania

wniosek o udzielenie dofinansowania

– Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

– Informacja o wyrobach zawierających azbest

informacja o wyrobach zawierajacych azbest

– Oświadczenie do wniosku

oświadczenie do wniosku

– Zgodna na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

– Wypełniony formularz pomocy de minimis (jeśli dotyczy)

formularz_de_minimis

– Kopia zgłoszenia robót złożonego w Starostwie Powiatowym zawierająca potwierdzenie wpływu (jeśli dotyczy)

**Do wypełnienia dokumentów niezbędne są:

– Dowód osobisty

– Numer działki, z której odbierane będą wyroby azbestowe

– Ilość posiadanego azbestu (liczba płyt azbestowych w szt./w przypadku płyt karo w m2)

 

 

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00