Informacja ws. odbiór odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz nieruchomości które są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od 1 stycznia 2021r.

29 grudnia 2020

Domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 01.01.2021r. odbiór odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz nieruchomości które są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie gminy Maciejowice zostaje przejęty przez Gminę Maciejowice. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 181,00 zł bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. Opłaty należy wnosić bez wezwania, w terminie do 31 lipca każdego roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Maciejowicach nr 54 9217 0001 0030 0445 2000 0480. Ustalono również stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 543,00 zł z rok.

 

Uchwała_Nr_XXIII_166_2020_domki letniskowe_przejęcie obowiązku

Uchwała_Nr_XXIII_167_2020_domki letniskowe_druk deklaracji

domki letniskowe_druk deklaracji do pobrania_do edycji

domki letniskowe_druk deklaracji do pobrania_pdf

Uchwała_Nr_XXIII_168_2020_domki letniskowe_ryczałtowa stawka

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00