Janina Ewa Orzełowska z wizytą w Gminie Maciejowice

18 maja 2021

15 maja 2021 r. w Gminie Maciejowice gościła Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Gmina Maciejowice bardzo aktywnie sięga po środki będące w dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego, dlatego wizyta była okazją do przyjrzeniu się efektom podejmowanych działań i inwestycji oraz określeniu potrzeb inwestycyjnych na przyszłość. Pani Marszałek towarzyszyli przedstawiciele Maciejowickiego Samorządu: Tomasz Kwiatkowski Wójt Gminy Maciejowice, Beata Rulak-Fryc – Zastępca Wójta, Sebastian Kieliszek – Sekretarz Gminy, Jacek Łoskot – Przewodniczący Rady Gminy Maciejowice oraz Radni Adam Gliwka i Stanisław Mańkowski.

Pierwszym punktem wizyty była Samogoszcz. Znajdująca się tam Publiczna Szkoła Podstawowa wymaga pilnych działań termomodernizacyjnych, konieczna jest również wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej oraz modernizacja kosztownego systemu ogrzewania. Gmina Maciejowice złożyła wnioski o dofinansowanie tych zadań z nadzieją, że uda się przy wsparciu środkami zewnętrznymi zrealizować tą inwestycję.

Następnie w miejscowości Budy Podłęskie Pani Marszałek spotkała się z Mieszkańcami, którzy wyrazili wdzięczność za wsparcie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Budy Podłęskie ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Inwestycja została zrealizowana w 2020 roku za kwotę 236.427,64 zł. Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniosło 118.213,82 zł.

Kolejnym punktem wizyty była wizytacja terenów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Maciejowicach. Samorząd Gminy Maciejowice podjął się rozbudowy infrastruktury terenu GOSiR i złożył wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Spotkanie było okazją nie tylko do przedstawieniu potrzeb Klubu Sportowego Wisła Maciejowice w zakresie niezbędnej infrastruktury ale również możliwością spotkania z trenerami i członkami sekcji piłkarskich klubu MKRS Wisła Maciejowice. Jest szansa że jeszcze w tym roku będą realizowane pierwsze prace modernizacyjne. W planach rozbudowy GOSiR jest budowa wielofunkcyjnego boiska do siatkówki, piłki ręcznej, boiska do tenisa ziemnego, boiska treningowego, skateparku oraz budowy oświetlenia i zagospodarowania terenu. Na pamiątkę wizyty na terenach GOSiR Pani Marszałek otrzymała z rąk Wójta Gminy Maciejowice pamiątkową koszulkę piłkarską z herbem Gminy Maciejowice.

Następnie z związku z niedawno obchodzonym Dniem Strażaka, Pani Marszałek spotkała się z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Maciejowice. Spotkanie było okazją do przekazania życzeń z okazji święta św. Floriana. Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska przekazała dla każdej z jednostek OSP sprzęt ratowniczy typu Hooligan oraz prądownice. Władze Samorządowe Gminy Maciejowice na czele z Wójtem Tomaszem Kwiatkowskim przekazały podziękowania za trud i poświęcenie w pracy na rzecz bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Maciejowice. Bardzo dobra wiadomość również dla jednostki OSP Podwierzbie, która w roku bieżącym otrzyma wsparcie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na wykonanie elewacji budynku OSP.

Ostatnim punktem wizyty była miejscowość Strych, w której w 2020 roku zrealizowany został remont budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. W ramach przedsięwzięcia udało się wymienić okna, wyremontować salę spotkań i zakupić stoły i krzesła. Remont przeszła również kuchnia. Jest to miejsce w którym bardzo aktywnie działa KGW „Strychowianki”.Wizyta Pani Marszałek i Władz Samorządu Gminy Maciejowice była również okazją do podziękowania za wsparcie jakie w 2020 roku Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Maciejowice otrzymały z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia czy strojów ludowych.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00