Jubileusz 100-lecia jednostki OSP Podwierzbie

8 maja 2023

7 maja 2023 roku odbył się Jubileusz 100 lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwierzbiu.
Uroczystość rozpoczęła się od maszy świętej w kościele parafialnym w Samogoszczy w intencji Druhów, której przewodniczyli ks. Leszek Dąbrowski – Kapelan Strażaków Powiatu Garwolińskiego oraz ks. prałat Edmund Szarek.
Dalsza część Jubileuszu odbyła się na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwierzbiu. Pierwszym punktem był uroczysty apel z okazji Jubileuszu 100 lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwierzbiu. Dowódca uroczystości Druh Dariusz Grędzik złożył meldunek o gotowości Druhowi Jerzemu Jaroniowi – Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Garwolińskiego.
Kolejnym punktem uroczystości było wciągnięcie Flagi Państwowej na maszt i odegranie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego wciągnięcia flagi państwowej na maszt dokonał poczet flagowy w składzie: dh Hubert Glica – Dowódca pocztu, dh Rafał Sitnik – Flagowy, dh Norbert Staręga – Asystent.
Następnie wszystkich zgromadzonych przywitał Sekretarz Gminy Maciejowice Sebastian Kieliszek. W obchodach udział wzięli Parlamentarzyści: Posłanki Anna Maria Siarkowska oraz Poseł Grzegorz Woźniak, Anna Kaszuba – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Marek Ziędalski – Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, Michał Jaworski – Radny Rady Powiatu Garwolińskiego, st. bryg. Krzysztof Tuszowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Jerzy Jaroń – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Garwolińskiego, Bogumiła Głaszczka – Wójt Gminy Wilga, Tomasz Kwiatkowski – Wójt Gminy Maciejowice, Jacek Łoskot – Przewodniczący Rady Gminy Maciejowice wraz z Radnymi, Zarząd i Druhowie sąsiednich jednosek OSP.
Historię jednostki OSP w Podwierzbiu przedstawił Prezez dh Witold Kalbarczyk.
Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło Ochotniczą Straż Pożarną Podwierzbie Złotym Znakiem Związku OSP RP za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.
Odznaczenie odebrał poczet sztandarowy OSP w Podwierzbiu w składzie: Dowódca Pocztu dh Sylwester Gazda, Sztandarowy – dh Jacek Kalbarczyk, Asystent – dh Ryszard Skoroszewski.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP przyznało odznaczenie „Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa” dh Marianowi Sitnikowi oraz „Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa” dla dh Jacka Kalbarczyka i dh Ryszarda Skoroszewskiego.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Garwolińskiego przyznało odznaki „Strażak wzorowy”. Odznaki otrzymali: dh Hubert Glica, dh Łukasz Sitnik, dh Rafał Sitnik, dh Sylwester Gazda, dh Jarosław Gazda, dh Michał Sękulski.
Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Maciejowicach przyznało odznaki za wysługę lat. Odznakę „za wysługę 50 lat”otrzymali dh Witold Kalbarczyk i dh Marian Sitnik. Odznakę „za wysługę 20 lat” otrzymał dh Jacek Kalbarczyk. Odznakę „za wysługę 10 lat” otrzymali: dh Bogdan Stasiak, dh Ryszard Skoroszewski, dh Marcin Stasiak, dh Sylwester Gazda, dh Jarosław Gazda, dh Łukasz Sitnik.
Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach gratulowali jednostce OSP Podwierzbie Jubileuszu 100 lecia istnienia oraz przekazali okolicznościowe podziękowania.
Następnie obyła się defilada, którą odbierali zaproszeni goście.
O godzinie 17.00 odbył się koncert gwizdy wieczoru „LILI”. Ostatnim punktem uroczystości byłą zabawa taneczna z zespołem Bemol MUSIC BAND.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00