Jubileusz 100-lecia OSP Podłęż

13 września 2023

10 września 2023 r. jubileusz 100-lecia powstania obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Podłężu. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Samogoszczy, której przewodniczył ks. kan. Bogusław Filipiuk Proboszcz Parafii Samogoszcz. Podczas mszy świętej dokonane zostało poświęcenie nowego sztandaru dla OSP Podłęż. Po zakończonej mszy św. Pododdziały strażackie wraz z uczestnikami uroczystości udali się na teren jednostki OSP Podłęż.

               Uroczysty apel z okazji uroczystości 100-lecia jednostki OSP Podłęż oraz przekazania nowego sztandaru rozpoczął  Dowódca uroczystości druh Krystian Błażejczyk, który złożył meldunek o gotowości pododdziałów druhowi Waldemarowi Sabakowi Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej powiatu garwolińskiego. Następnie dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej. Skład pocztu flagowego stanowili: Dowódca pocztu – druh Mateusz Ośka, Flagowy – druh Marek Grzebalski, Asystujący – druh Mateusz Grzebalski. Następnie prowadzący uroczystość Sekretarz Gminy Maciejowice Sebastian Kieliszek przywitał gości przybyłych na Jubileusz. Na uroczystości obecni byli: ks. kan. Bogusław Filipiuk Proboszcz Parafii Samogoszcz, ks. kan. Andrzej Jaczewski Proboszcz Parafii Maciejowice, ks. Paweł Smarz Proboszcz Parafii Wróble-Wargocin, mł. bryg. Krzysztof Plaskota Przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Marek Ziędalski – Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, Waldemar Trzaskowski – Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego, Michał Jaworski – Radny Rady Powiatu Garwolińskiego, mł. bryg. Tomasz Biernacki – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Garwolinie, mł. bryg. Karol Marcinkowski – komenda powiatowa PSP w Garwolinie, Krystian Jaworski – Prezes Fundacji Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica, Tomasz Kwiatkowski Wójt Gminy Maciejowice, Bogumiła Głaszczka Wójt Gminy Wilga, Jacek Łoskot Przewodniczący Rady Gminy Maciejowice wraz z Radnymi, Beata Rulak-Fryc Zastępca Wójta Gminy Maciejowice, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Maciejowice, Sołtysi oraz Mieszkańcy.

               Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski. Następnie historię OSP Podłęż przedstawił Prezes jednostki druh Adam Gliwka. Kolejnym punktem było pożegnanie starego sztandaru. W skład pocztu sztandarowego ze starym sztandarem weszli: Dowódca pocztu druh Albert Gliwka, Sztandarowy druh Andrzej Pielak, Asystujący druh Andrzej Kurzepa. Następnie dokonano ceremonii przekazania nowego sztandaru dla jednostki OSP Podłęż. Fundatorami sztandaru byli Pan Krystian Jaworski oraz Sołectwo Podłęż reprezentowane przez Panią Renatę Gliwka oraz Panią Annę Kurach. Akt ufundowania sztandaru odczytał w imieniu fundatorów Pan Krystian Jaworski. Następnie fundatorzy sztandaru dokonali wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz dokonali wpisu do księgi pamiątkowej. Zaproszeni goście oraz sponsorzy uroczystości dokonali wbicia gwoździ w tablicę pamiątkową oraz dokonali wpisu w księgę pamiątkową. Akt nadania sztandaru odczytał druh Waldemar Sabak Prezes ZOP ZOSP RP. Następnie dokonano uroczystego przekazania sztandaru.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń. Z racji jubileuszu 100-lecia jednostki OSP Podłęż Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało jednostce OSP Podłęż złoty znak związku. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Mazowieckiego odznaczyło: „Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa” dh Jana Jałochę, dh Adama Gliwkę; „Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa” dh Andrzeja Robaka, dh Łykasza Zychorę; „Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa” dh Tomasza Płatka, dh Mateusza Ośka, dh Jerzego Kurzepa, dh Tomasza Jaworskiego.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP pow. Garwolińskiego przyznało odznakę „Strażak wzorowy”. Odznaczenia otrzymali dh Aneta Ośka, dh Andrzej Pielak, dh Mateusz Grzebalski, dh Marek Grzebalski.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Maciejowicach przyznało odznaki za wysługę lat. Odznaczenia otrzymali:

– „Za wysługę 35 lat” dh Stanisław Olechowski, dh Jerzy KJurzepa,

– „Za wysługę 30 lat” dh Adam Gliwka,

– „Za wysługę 25 lat” dh Andrzej Robak, dh Jan Jałocha,

– „Za wysługę 20 lat” dh Łukasz Zychora,

– „Za wysługę 10 lat” dh Aneta Ośka, dh Marek Grzebalsku, dh Tomasz Jaworski, dh Mateusz Ośka, dh Tomasz Płatek”.

               Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali zaproszeni gości, którzy przekazali gratulacje i pamiątkowe grawerki z okazji jubileuszu 100-lecia OSP Podłęż. Następnie głos zabrał dh Adam Gliwka Prezes OSP Podłęż, który przekazał podziękowania za organizację uroczystości. Apel zakończyła uroczysta defilada, która z trybuny honorowej odbierali zaproszeni goście. Po części oficjalnego odbył się koncert gwiazdy wieczoru ROKSAOK. Następnie wszyscy przybyli goście i mieszkańcy bawili się wspólnie podczas zabawy tanecznej z zespołem BEMOL MUSI BAND.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00