Jubileusz 50-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach

5 czerwca 2013
       W dniu 1 czerwca 2013 r. uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach – szkoły „Tysiąclatki”.
Jest to najstarsza placówka oświatowa na terenie Gminy Maciejowice – jej historia sięga I połowy XIX w. Aktualna siedziba szkoły zlokalizowana przy ul. T. Kościuszki 19, została wybudowana i oddana do użytku w 1963 r., w ramach akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”.

      Jubileusz rozpoczął się Mszą św. w Kościele Parafialnym w Maciejowicach celebrowaną przez Proboszcza ks. Stanisława Marczuka. Następnie przy akompaniamencie orkiestry dętej uroczyście przemaszerowano do szkoły, gdzie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem patrona – Tadeusza Kościuszki.

     Dyrektor Szkoły Jacek Poczek powitał wszystkich uczestników uroczystości, wśród których byli m.in. Pan Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Stanisława Prządka Poseł na Sejm RP, Pan Przemysław Mazek przedstawiciel Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztofa Borkowskiego, Pan Dariusz Napiórkowski Dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pani Joanna Kaniuk Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego wraz z radnymi Rady Powiatu Panem Bogusławem Godulą i Panem Januszem Zaczkiem, Pan Krzysztof Żochowski Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Władze Samorządowe Gminy Maciejowice, Pan Henryk Cichecki Prezes Polskiego Radia SA, dr Leszek Marek Krześniak Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, asp. Artur Wąsik Komendant Postrunku Policji w Łaskarzewie, księża, dyrektorzy placówek oświatowych, GOK-u, GOPS-u w Maciejowicach, rodzice, uczniowie, absolwenci oraz obecni i byli pracownicy szkoły.

        Dyrektor Jacek Poczek w swoim przemówieniu podkreślił, że szkoła jest nieodzowną częścią lokalnej społeczności i życia mieszkańców Maciejowic. Pamiętając o tych wszystkich, którzy przez naukę i pracę tworzyli historię Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach, a nie doczekali jej jubileuszu 50-lecia – uczczono ich pamięć minutą ciszy.

      Następnie Wójt Gminy Sylwester Dymiński podziękował wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom i Rodzicom za pół wieku wspólnej pracy i wielkiego zaangażowania w sprawy i rozwój tej zasłużonej szkoły. – Z dumą mogę podkreślić, iż przez dziesięciolecia szkoła wpisywała i wpisuje się w historię nie tylko naszej Gminy ale i regionu. Wykształciła wielu absolwentów, którzy odgrywali i odgrywają znaczną rolę w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym, gospodarczym i politycznym. Ich osiągnięcia, dorobek i zaangażowanie rozsławia naszą szkołę – dowodził Wójt Sylwester Dymiński.

     Na wniosek Wójta, Minister Edukacji uhonorował Medalami Komisji Edukacji Narodowej byłych dyrektorów szkoły – Mariana Lulę oraz Mariannę Oleksiak, emerytowaną nauczycielkę – Adelę Rokicką, a także obecnego dyrektora – Jacka Poczka. Odznaczenia wręczył Wiceminister Tadeusz Sławecki, który w swoim wystąpieniu podziękował za uroczystość jubileuszu szkoły. – Nie jest to nadanie sztandaru, nie jest to otwarcie kolejnego boiska, a jest to sięgnięcie do historii tej małej ojczyzny. Wokół patrona szkoły, Tadeusza Kościuszki macie możliwość tworzenia całego programu wychowawczego, systemu wychowawczego, nauczania lekcji historii. Dzisiaj to nie kwestia ilości kartek w podręczniku historii, to dzisiaj mamy żywą lekcję historii, przypominamy sobie i postać patrona i tych, którzy dla dobra tej małej ojczyzny pracowali, służyli, tworzyli. Może nie ma ich nazwisk na tablicach, ale to oni, dzięki ich pracy, zaangażowaniu, mamy dzisiaj dobre warunki – podkreślał Wiceminister Tadeusz Sławecki.

      Również na wniosek Wójta, szkoła została odznaczona medalem pamiątkowym „Pro Masovia”, który w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczył Pan Dariusz Napiórkowski Dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

       Wójt uhonorował nagrodą za szczególne zasługi Panią Genowefę Stępień – najstarszego emerytowanego pracownika tej szkoły.

      Posłanka ziemi garwolińskiej Stanisława Prządka wyraziła serdeczne życzenia i gratulacje dla szkoły, która w szczególny sposób zasłużyła się Gminie Maciejowice. Ponadto Pani Poseł skierowała podziękowania do wszystkich pracowników: – To dzięki wam szkoła jest dzisiaj tak wspaniałym obiektem i kształci wiele zacnych osób.

     Pani Joanna Kaniuk Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie podkreślała rolę wartości, które kultywowane są przez nauczycieli i uczniów.

      Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski złożył gratulacje oraz życzenia, aby efekty pracy pomnażały się, a szkoła jubilatka była przodującą w powiecie garwolińskim.

       Jubileuszowe życzenia w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego złożyła Pani Halina Poszytek Prezes Zarządu Oddziału w Garwolinie.

        Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej dr Leszek Marek Krześniak podziękował dyrekcji, nauczycielom, radzie pedagogicznej oraz uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach za kultywowanie tradycji kościuszkowskich.

     Deszcz nieco zakłócił przebieg jubileuszu, dlatego oficjalna część gali odbyła się w świetlicy szkolnej. Jednak po chwili pogoda umożliwiła kontynuowanie uroczystości na szkolnym patio. W części artystycznej z montażem słowno-muzyczno-tanecznym uczniowie barwnie przedstawili historię szkoły.     Absolwenci i wszyscy uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć wystawę zdjęć „50 lat w obiektywie”, kroniki szkolne i kroniki prowadzone przez dr Marka Leszka Krześniaka oraz prezentację multimedialną przedstawiającą historię i życie szkoły.

Zapraszamy do galerii

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00