KOLEJNE INWESTYCJE ODDANE

23 października 2017
W dniu 20 października 2017 r. odbyło się uroczyste oddanie trzech inwestycji: drogi w Strychu oraz ulicy Ks. Grzegorza Piramowicza i nowej części Publicznego Przedszkola w Maciejowicach.

Dwie pierwsze inwestycje zrealizowano dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, natomiast rozbudowę przedszkola sfinansowano wyłącznie ze środków własnych gminy.

W pierwszej części uroczystości Pan Wójt Sylwester Dymiński wraz z współpracownikami oraz Ks. Kan. Stanisławem Marczukiem dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi na dwóch zmodernizowanych drogach.

Pierwsza inwestycja drogowa pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strych” kosztowała łącznie 282 724,98 zł, z czego dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wyniosło 120 000,00 zł zaś 162 724,98 zł stanowiły środki z budżetu gminy. W ramach inwestycji na długości 740 mb została wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa.

 
W imieniu mieszkańców wsi Strych podziękowania na ręce Pana Wójta oraz Przewodniczącego Rady złożył sołtys Pan Ryszard Fryc i Radny Rady Gminy Pan Witold Agnieszczak.

Drugą z oddanych inwestycji drogowych była „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice wraz z budową odwodnienia – ulica Ks. G. Piramowicza” współfinansowana z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 688 346,00 zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 174 131,41 zł, z czego 485 785,41 zł stanowiły środki budżetu gminy. W ramach przebudowy wykonano odwodnienie drogi, nawierzchnię asfaltową i z kostki brukowej, chodniki i zjazdy oraz dwa pasy postojowe.

Główną częścią uroczystości było oficjalne oddanie do użytku nowo dobudowanej części Przedszkola, która kosztowała blisko 1,6 mln zł i została sfinansowana w całości ze środków budżetu gminy.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Pan Sylwester Dymiński – Wójt Gminy Maciejowice, Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Alina Dudek – Starszy Wizytator Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Jerzy Piesio – Sekretarz Powiatu Garwolińskiego, Ks. Kan. Stanisław Marczuk, Pan Ryszard Szczotka – Wykonawca, Pan Paweł Jaworski – Przewodniczący Rady, Pan Marcin Rutkowski – Radny Rady Gminy oraz Pani Dorota Szeląg – Dyrektor Przedszkola.
Po przecięciu wstęg, wszystkie nowo oddane do użytku obiekty poświęcił Ks. Kan. Stanisław Marczuk–Proboszcz Parafii Maciejowice.

W nowym skrzydle przedszkola powstały trzy klimatyzowane sale z nowoczesnymi łazienkami, nowe szatnie, jest także winda dla niepełnosprawnych, winda towarowa i domofon. Rozbudowa została przeprowadzona w niespełna rok. Nowa część przedszkola zapewniła dodatkowe miejsca dla 75 dzieci. Do przedszkola w chwili obecnej uczęszcza 150 przedszkolaków. Dzięki temu, że pan wójt wyszedł naprzeciw potrzebom naszych rodziców, wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte do przedszkola – powiedziała Pani Dorota Szeląg dyrektor placówki.

Pan Wójt w krótkim przemówieniu podkreślił „Dzisiaj czuję ogromną radość, wzruszenie i zadowolenie z faktu otwarcia przedszkola. Przybył nam nowy dom w Maciejowicach, bo przedszkole to jest dom” dziękując jednocześnie wszystkim za zaangażowanie w realizację inwestycji, która trwała niespełna rok.

Następnie głos zabrała Pani Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Z ogromną radością widzi się takie miejsca, gdzie dzieci mają być i są szczęśliwe. Skierowała podziękowania w stronę pana wójta i radnych – bez was tej inwestycji by nie było. Wszyscy musieliście podjąć decyzję, że te maluchy są najważniejsze, i że to one i ich dobro jest dla was priorytetem – podkreślała Pani Wicemarszałek.

W dalszej części uroczystości odbył się występ artystyczny w wykonaniu przedszkolaków, które tańcem, śpiewem i recytacją dziękowały za wspaniały prezent, jakim jest nowoczesne przedszkole.

Na zakończenie wszyscy goście zaproszeni otrzymali od Pani Dyrektor Doroty Szeląg i Przedszkolaków podziękowania za uczestnictwo w uroczystości i okolicznościowe, ręcznie zdobione kubeczki.

 
 
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00