Klub Seniora ,,KOSYNIERKI’’

Działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Maciejowicach Klub Seniora ,,KOSYNIERKI’’  jest zrzeszeniem osób starszych z terenu gminy Maciejowice, chcących w sposób aktywny i kreatywny spędzać czas wolny.

Klub powstał w latach 90. dzięki funduszom z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), które pozwoliły na zorganizowanie i zintegrowanie stałej grupy osób. Obecnie (po zakończeniu programu) Klub finansowany jest z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury. Opiekunem Klubu jest Pani Elżbieta Radziej.

Działania Klubu to przede wszystkim różnego rodzaju zajęcia warsztatowe oraz rękodzielnicze. Klub Seniora aktywnie angażuje się i uczestniczy w przygotowywaniu różnego rodzaju imprez okolicznościowych, m.in. jarmarków wielkanocnych i bożonarodzeniowych, świąt państwowych i lokalnych obchodzonych w maciejowickiej społeczności, dożynek, festynów, rajdów kościuszkowskich itp.

W ramach działalności Klubu organizowane są wszelkie imprezy taneczno-rozrywkowe, wieczorki integracyjne, spotkania ze znanymi osobistościami oraz wyjazdy turystyczno- krajoznawcze.

Drzwi do Klubu Seniora ,,KOSYNIERKI’’ są cały czas otwarte dla wszystkich seniorów chcących aktywnie uczestniczyć w życiu naszej społeczności. Przynależność do Klubu daje Seniorom przede wszystkim możliwość spędzenia czasu w miłym towarzystwie oraz rozwijania swoich wszechstronnych zdolności. Nie obowiązują w nim żadne ograniczenia wiekowe – członkami Klubu są zarówno emerytki jak i osoby wciąż aktywne zawodowo.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku -> Klub Seniora ,,KOSYNIERKI’’

Zapraszamy do wspólnych działań !!!

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności