Klub 60+

Działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Maciejowicach Klub 60+  jest zrzeszeniem osób starszych z terenu gminy Maciejowice, chcących w sposób aktywny i kreatywny spędzać czas wolny. Klub powstał w latach dziewięćdziesiątych, dzięki funduszom z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), które pozwoliły na zorganizowanie i zintegrowanie stałej grupy osób i trwa do dziś. Obecnie, po zakończeniu programu, klub finansowany jest z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury. Opiekunem Klubu jest Pani Agnieszka Łapacz.

Działania klubu to przede wszystkim różnego rodzaju zajęcia warsztatowe oraz rękodzielnicze  a także zajęcia ruchowe fitness.  Klub Seniora angażuje się w przygotowywanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych, dożynek, aktywnie uczestniczy w życiu Gminy Maciejowice, biorąc udział w różnego typu festynach, kiermaszach i innych. W ramach działalności Klubu organizujemy także imprezy taneczno-rozrywkowe, wieczorki integracyjne, a także spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wyjazdy kulturalne, jak i turystyczno- krajoznawcze.

Drzwi do Klubu 60+ są cały czas otwarte dla wszystkich chętnych.  Przynależność do Klubu daje seniorom przede wszystkim możliwość spędzenia czasu w miłym towarzystwie, oraz rozwijania swoich zdolności. Nie obowiązują w nim żadne granice wiekowe, członkiniami klubu są zarówno emerytki jak i osoby wciąż aktywne zawodowo. Zapraszamy, zatem do wspólnych działań wszystkich chętnych!