KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

27 maja 2024

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Organizator:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras

  1. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin, www.stowarzyszenie-kras.pl

 

Termin kolonii: od 17.07.2024 r. do 25.07.2024 r. (9 dni)

Miejsce: Biały Dunajec k/Zakopanego

Koszt (dla dzieci rolników): 600 zł

 

Zapisy przyjmuje:

Elżbieta Mądra

Urząd Gminy Maciejowice

tel. (25) 629-90-54

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1800,00 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyniesie 1200,00 zł. Organizator jest w trakcie ubiegania się o  dofinansowanie wypoczynku przez FSUSR. Do czasu wydania decyzji o dofinansowaniu przez FSUSR  prowadzona jest wstępna rekrutacja.

Dopłata rodziców 600,00 zł.

Organizator zapewnia kompleksową organizację kolonii – transport (z Maciejowic), zakwaterowanie i wyżywienie, opieka wykwalifikowanej kadry, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu itd.

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

 

  1. Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 roku
  2. Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę / emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno-rentowym wyklucza możliwość dofinansowania wyjazdu

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania

turnusu kolonijnego.

  1. Dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:

1) zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,

2) karta kwalifikacyjna uczestnika (3 strony),

3) oświadczenie – jeśli dziecko ma  inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS,

4) kopia właściwego orzeczenia sądu – w przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców.

 

Załączniki:

1. Program góry 2024

2. Karta_kwalifikacyjna KRUS_2024_LATO

3. Informacje dla Rodziców KRUS LATO 2024

4. Regulamin uczestnika wypoczynku

5. Oświadczenie_ inne nazwisko dziecka i rodzica

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00