KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

20 maja 2022

 

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

 

Organizator:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras

ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin, www.stowarzyszenie-kras.pl

 

Miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego – 9 dni, 8 noclegów

terminy turnusu: 04.08.2022-12.08.2022

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

Zapisy przyjmuje:

Elżbieta Mądra

Urząd Gminy Maciejowice

tel. (25) 682-57-37 w. 30 ( w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 16:00)

 

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1400,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 950,00 zł brutto.  Dopłata rodziców 450,00 zł.

 

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

  1. Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone po 1 stycznia 2006 roku,
  2. Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS  (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS.
    Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii.
    Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego.
  3. Dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:

1) zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu

2) karta uczestnika (5 stron)

 

Uwaga: Jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS prosimy o wypełnienie oświadczenia – „Wzór – oświadczenie inne nazwisko”.

W przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć kopię właściwego orzeczenia sądu do karty kwalifikacyjnej uczestnika.

Do pobrania:

1. Program GÓRY 2022 T5

2. Informacje dla Rodziców KRUS 2022 lato

3. Niezbędnik kolonisty 2022

4. Karta_kwalifikacyjna_STOW_KRUS_2022_LATO

5. Wzór-oświadczenia-inne-nazwisko

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00