Komunikat dot. funkcjonowania Urzędu Gminy w Maciejowicach od 16 marca 2020 r.

13 marca 2020

Drodzy Mieszkańcy Gminy Maciejowice,

w związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju, wywołaną koronawirusem
(COVID-19), od dnia 16.03.2020 r. do odwołania wprowadzone zostaną następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Maciejowicach:

 1. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów tzn.:
  1. ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy – realizowane są sprawy bez kontaktu z interesantami;
  2. kontakt z Urzędem Gminy lub pisemny
   (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów
   i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do Urzędu;
  3. w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek oraz ul. Kościelnej udostępnione zostaną wrzutnie/urny, w których możliwe będzie pozostawienie
   dokumentów/wniosków/oświadczeń bez konieczności kontaktu
   z pracownikami Urzędu.
 2. W budynku Urzędu przy ul. Rynek interesanci mogą przebywać wyłącznie w korytarzu Urzędu, gdzie udostępnione będą wzory wniosków dotyczących załatwiania spraw urzędowych oraz urna służąca do wrzucenia podań, wniosków, oświadczeń.
 3. W budynku Urzędu przy ul. Kościelnej (nad pocztą) interesanci mogą przebywać wyłącznie w korytarzu Urzędu (klatka schodowa), gdzie udostępnione będą wzory wniosków dotyczących załatwiania spraw urzędowych oraz urna służąca do wrzucenia podań, wniosków, oświadczeń.
 4. Placówki Urzędu przy ul. Rynek i ul. Kościelnej będą otwarte w godz. 8.00-15.00.
 5. Zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz pocztę elektroniczną ([email protected]).
 6. Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego można załatwić poprzez pobranie odpowiedniego wniosku w korytarzu Urzędu przy ul. Rynek i złożenie go
  w urnie/wrzutni. W przypadku konieczności sporządzenia aktu zgonu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 25 682-57-75.

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny, aby skutecznie chronić zdrowie interesantów Urzędu oraz pracowników. Prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00