Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nielegalnego składowania odpadów na terenach hal, magazynów i gruntów pod wynajem.

16 czerwca 2023

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nielegalnego składowania odpadów na terenach hal, magazynów i gruntów pod wynajem

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina:

 

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. W związku z tym ostrzegamy właścicieli gruntów oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnieniu obiektu zaprzestają działalności i znikają.

Zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach (Dz.U. 2022r. poz. 699 ze zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia                           z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Poprzez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości jest władający powierzchnią ziemi. Decyzję nakazującą usunięcie odpadów wydaje się w stosunku do wszystkich posiadaczy odpadów. Za wykonanie wskazanych w niej obowiązków odpowiedzialni są solidarnie. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu wynajmującego, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa więc na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji.

Oszuści działają zazwyczaj według prostego schematu. Umowę z właścicielem podpisuje doraźnie powołana firma, nieoficjalnie współpracująca z nieuczciwym podmiotem. Wynajmowany teren w krótkim czasie zostaje zapełniony odpadami, a następnie firma znika z rynku, pozostawiając problem właścicielowi.

W związku z tym właścicielom gruntów i nieruchomości zaleca się daleko idącą ostrożność, dokładną weryfikację podmiotów, z którymi zawierają umowy oraz regularne kontrole wynajmowanych pomieszczeń i gruntów.

Kontakt interwencyjny za pośrednictwem którego można zgłaszać Inspektorom WIOŚ w Warszawie przypadki naruszania przepisów ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami:

w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 7:00 do 15:30:

Obszar działania WIOŚ w Warszawie

Kontakt interwencyjny

 

 

Delegatura w Mińsku Mazowieckim
pl. Kilińskiego 10
05-300 Mińsk Mazowiecki

(powiaty: wołomiński, węgrowski, sokołowski, miński, otwocki, garwoliński, siedlecki, łosicki, m. Siedlce)

tel.: 25 758 46 85

tel./fax: 25 758 30 40

e-mail: [email protected]

w dni robocze (poniedziałek-piątek) od 15:30 do 7:00 oraz soboty, niedziele i święta całodobowo:

Kontakt Interwencyjny

 tel.: 692 495 847

e-mail: [email protected]

P

Ponadto Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) opracował interaktywny formularz (https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz) za pomocą którego – również anonimowo – można zgłaszać przypadki np. nielegalnego składowiska odpadów, magazynu lub innego działania mogącego wpływać na pogorszenie stanu środowiska.

 

 

 

 

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00