KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MACIEJOWICE

31 marca 2020

Wójt Gminy Maciejowice informuje, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Maciejowicach wprowadzonymi Komunikatem Wójta Gminy Maciejowice z dnia 13 marca 2020 r., a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 184), stosując się do wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. znak: ZPOW-571-32/20, zgłoszenia na Członków Obwodowych Komisji Wyborczych można dokonać w następujący sposób:

  1. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy tj. 8.00-16.00,
  2. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej gmina@maciejowice.pl (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń tj. do 10 kwietnia 2020 r.).
  3. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
    a) Uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
    b) Potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (pracownik urzędy gminy) dokonywane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
  4. Dokumenty zgłoszeniowe można również złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, poprzez wrzucenie w wejściu do urzędu dokumentów do przygotowanej urny.
  5. W przypadku pytań lub wątpliwości dot. zgłoszeń kandydatów na członków komisji należy kontaktować się z Sekretarzem Gminy pod nr tel. 608-576-846 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretarz@maciejowice.pl.

 

Z up. WÓJTA
/-/ Sebastian Kieliszek
SEKRETARZ GMINY

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00