Konkurs fotograficzny „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w obiektywie rolnika”

13 sierpnia 2020

Konkurs fotograficzny „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w obiektywie rolnika” na terenie gminy Maciejowice, Miastków Kośc., Trojanów, Sobienie Jez., Górzno.

Placówka Terenowa KRUS w Garwolinie serdecznie zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych z terenu gminy Maciejowice, Miastków Kośc., Trojanów, Sobienie Jez. oraz Górzno do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w obiektywie rolnika”. Zadaniem konkursowym uczestnika jest samodzielne zidentyfikowanie zagrożeń wypadkowych we własnym gospodarstwie rolnym, wykonanie odpowiednich rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo oraz udokumentowanie ich zdjęciami wraz z opisem.

Zakresy rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo powinny obejmować trzy tematy:

  1. Zapobieganie upadkom w gospodarstwie rolnym w ramach kampanii KRUS „Rola rolnika, by upadku unikał”,
  2. Zapobieganie pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń w ramach kampanii KRUS „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”,
  3. Zapobieganie uderzeniom, przygnieceniom i pogryzieniom przez zwierzęta oraz chorobom odzwierzęcym w ramach kampanii KRUS „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”.

Rolnik zagrożenia w poszczególnych zakresach tematycznych może zidentyfikować posługując się udostępnionymi listami kontrolnymi:

  1. Lista kontrolna – „Ocena gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia ryzyka wypadków z grupy upadek osób”,
  2. Lista kontrolna – „Ocena gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia wypadków z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych”.
  3. Lista kontrolna – „Ocena gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia wypadków z udziałem zwierząt gospodarskich”

Uczestnik Konkursu składa do PT KRUS Garwolin płytę CD ze zdjęciami dobrej jakości w formacie JPG o rozmiarach min. 640×480 pikseli, max. 5000×4000 pikseli. Każde zdjęcie powinno przedstawiać inne rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. Z każdego zakresu tematycznego powinny być 3 zdjęcia (razem 9 zdjęć).

Płyta powinna być opisana danymi adresowymi autora oraz dopiskiem „Konkurs fotograficzny KRUS gmina …”. Do płyty należy dołączyć zgłoszenie konkursowe, opis wykonanych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo oraz klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych, zgodę na przetwarzanie  danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do promocji Konkursu.

Przy ocenie zastosowanych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym brane będą pod uwagę: zgodność zastosowanego rozwiązania z zasadami bhp i tematyką konkursu oraz jego trwałość.

Prace konkursowe należy dostarczyć do PT KRUS Garwolin do 31 października 2020 r.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: gminnym i regionalnym. Etap gminny na terenie powiatu garwolińskiego obejmuje gminy Maciejowice, Miastków Kośc., Trojanów, Sobienie Jez. oraz Górzno. Etap regionalny obejmuje teren działania PT KRUS Siedlce.

Praca laureata I miejsca etapu gminnego przechodzi do etapu regionalnego.

Dla laureatów Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS.

Dodatkowe informacje na temat konkursu oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie PT KRUS w Garwolinie na ul. M.Juszczyka 4, tel. (25) 6843246 (Joanna Grzechnik, Anna Makulec)

Serdecznie zapraszamy rolników do wzięcia udziału w Konkursie!

Załącznik Nr 1        Zgłoszenie do Konkursu

Załącznik Nr 2        Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 3        Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00