Konkurs "PISANKA"

4 marca 2010

Konkurs organizuje:
Gminny Ośrodek Kultury
w Maciejowicach
ul. Rynek 2
tel. 25/ 682-58-04

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
z Gminy Maciejowie.

Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji oraz zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

REGULAMIN

1. Konkurs będzie obejmował 3 kategorie wiekowe:

  • Szkoły podstawowe klasy 1-3
  • Szkoły podstawowe klasy 4-6
  • Szkoły gimnazjalne

2. Kategorie tematyczne to:

  • kartka świąteczna
  • pisanka
  • palma wielkanocna

3. Technika wykonania prac jest dowolna.

4. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, oraz wpisać nazwę szkoły, klasa.

5. Prace należy złożyć w biurze GOK lub kawiarence internetowej do dnia 22 marca .

6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 25 marca 2010r.

7. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz lista osób nagrodzonych będą wywieszone na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury oraz na stronie internetowej www.maciejowice.pl

8. Prace konkursowe należy odebrać w terminie do 20 kwietnia 2010r. Po upływie w/w terminu prace staną się własnością GOK w Maciejowicach.

W dniach 27 marca – 11 kwietnia 2010r. prace będą eksponowane na wystawie
w Gminnym Ośrodku Kultury w Maciejowicach.
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00