Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

11 lutego 2019


Szanowni Mieszkańcy

zapraszamy na konsultacje społeczne

dotyczące przygotowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Maciejowice

 

 

                          Spotkanie odbędzie się                  

w dniu 27 grudnia 2016 r.

w Muzeum Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach

o godzinie 16.00

 

 

Ponadto od 20.12.2016 r. do 27.12.2016 r. za pośrednictwem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie www.maciejowice.pl w zakładce Lokalny Program rewitalizacji oraz w biurze Zespołu ds. pozyskiwania funduszy unijnych zlokalizowanym w Ratuszu (wejście jak do USC) można zgłaszać uwagi do projektu dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

 

Wójt Gminy Maciejowice

/-/ Sylwester Dymiński

 

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00