Kontynuacja modernizacji wałów przeciwpowodziowych w Gminie Maciejowice

1 lutego 2023
30 stycznia 2023 r. w Maciejowicach miała miejsce konferencja prasowa podczas której podpisana została umowa na przebudowę wału przeciwpowodziowego prawobrzeżnej doliny Wisły w km 23+040-26+900.
W konferencji udział wzięli: Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk, Senator Maria Koc, Poseł Daniel Milewski, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś, Kierownik Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Kaszuba, Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski wraz ze współpracownikami, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej w Warszawie Tomasz Tereszkiewicz, Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Agnieszka Zielińska, Kierownik Nadzoru Wodnego w Garwolinie Wojciech Szczegot, przedstawiciel Wykonawcy inwestycji Maciej Staniek.
Przedmiotem umowy, która została podpisana jest wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły o długości 3860 m znajdującego się w obrębach Podwierzbie, Bączki i Ostrów w Gminie Maciejowice.
Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: STAWECKI HOLDING 2 Sp. z o.o. Sp. k. i STAWECKI HOLDING Sp. z o.o. Sp. k.. Wartość umowy 24.799.054,52 zł.
Projekt współfinansowany jest w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Zakończenie prac planowane jest w 2023 roku.
W listopadzie 2022 zakończono II etap zadania – przebudowę wału przeciwpowodziowego na odcinku 4 km. Całkowita wartość II etapu prac zrealizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego wyniosła prawie 15 mln zł.
To bardzo dobra wiadomość dla Mieszkańców Gminy Maciejowice, ponieważ po zrealizowaniu prac, gmina będzie w pełni zabezpieczona przeciwpowodziowo.
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00