List Pani Marii Koc Senator RP

10 października 2014
Szanowny Pan Sylwester Dymiński
Wójt Gminy Maciejowice

Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą piękną uroczystość związaną z 220 rocznicą Bitwy pod Maciejowicami. Niestety, trwające w Senacie RP obrady uniemożliwiają mi udział w tym ważnym wydarzeniu. Łączę się jednak myślami i pamięcią ze wszystkimi uczestnikami tego patriotycznego święta i za jego zorganizowanie bardzo serdecznie dziękuję władzom samorządowym oraz mieszkańcom Maciejowic.

Maciejowice pamiętają. Pamiętają o wielkiej bitwie, która rozegrała się na przedpolach tej miejscowości 9 października 1794 roku, bitwy dramatycznej, będącej jednym z ostatnich akordów Insurekcji Kościuszkowskiej. Ta bitwa położyła kres marzeniom o wolnej Polsce, ale stała się też przykładem wielkiego heroizmu i poświęcenia dla Ojczyzny. Heroizmu dowódcy – Tadeusza Kościuszki oraz jego wspaniałych żołnierzy, nie tak uzbrojonych i wyszkolonych, jakby nakazywała potrzeba, ale wielkich duchem i męstwem.

220 lat temu Bohaterowie maciejowickiej bitwy nie odnieśli bezpośredniego zwycięstwa. Wielu z nich poległo, a Tadeusz Kościuszko ranny, dostał się do rosyjskiej niewoli. Po latach jednak wiemy, że ich ofiara nie była nadaremna. Bo Insurekcja Kościuszkowska, z Bitwą pod Racławicami i Bitwą pod Maciejowicami, jako pierwsze polskie powstanie narodowościowe stało się dla następnych pokoleń wzorem bezprzykładnego poświęcenia dla Ojczyzny, bez którego trudno byłoby wyobrazić sobie wolną Polskę tak w 1918 roku jak i współcześnie.

Pamięć o Bohaterach trzeba jednak pielęgnować, trzeba upowszechniać wiedzę o nich i przekazywać ją następcom. Nie dzieje się to samo z siebie. Wymaga świadomości, ofiarności, a przecież w poprzednich dziesięcioleciach także wielkiej odwagi. I tych cech nigdy nie brakowało społeczności Maciejowic, która tak dawniej, jak i dziś z pełną ofiarnością upamiętnia to wszystko, co w naszej historii jest najważniejsze. Przykładem tego są nie tylko dzisiejsze obchody 220 rocznicy Bitwy pod Maciejowicami, ale też odsłonięcie obelisku poświęconego historykom i działaczom społecznym zaangażowanym w pielęgnowanie  tej pamięci.

Za tę nieustającą pamięć i patriotyczną postawę bardzo serdecznie Państwu – Mieszkańcom Maciejowic bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wielu podobnych inicjatyw, oraz tego aby były one wzorem i przykładem dla wszystkich innych społeczności lokalnych tak w naszym regionie, jak i w całej Polsce.

Z wyrazami szacunku
Maria Koc
Senator RP
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00