Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Maciejowice – projekt dokumentu do konsultacji

11 lutego 2019
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Maciejowice
na lata 2016-2023

W związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Maciejowice na lata 2016-2023 informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu dokumentu.
Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Maciejowice można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 2 (Zespół ds. pozyskiwania funduszy unijnych, Ratusz, wejście jak do USC) w okresie od 20.12.2016 r. do 27.12.2016 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.maciejowice.pl w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji.

Uwagi i opinie można zgłaszać:
• w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
• w formie papierowej za pośrednictwem formularza, uzupełniając osobiście w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 2 (Zespół ds. pozyskiwania funduszy unijnych, Ratusz, wejście jak do USC)

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie www.maciejowice.pl w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji.

Ewentualne zapytania można kierować do Pani Beaty Rulak-Fryc – Koordynatora zespołu ds. pozyskiwania funduszy unijnych za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: [email protected]
• telefoniczne: 25 682 57 37 wew. 36
• osobiście Urząd Gminy w Maciejowicach ul. Rynek 2 (Zespół ds. pozyskiwania funduszy unijnych, Ratusz, wejście jak do USC)

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00