Mazowieckie Syreny+ – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności

3 listopada 2021

Mazowieckie Syreny+ – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności

Cel projektu

Rozbudowa i modernizacja systemów ostrzegania i alarmowania ludności.

Realizacja projektu pozwoli na:

  • powiadamianie obywateli o zagrożeniach na terenie województwa mazowieckiego;
  • uruchamianie systemów z każdego szczebla zarządzania kryzysowego (gmina, powiat, województwo);
  • możliwość przekazywania komunikatów głosowych o zagrożeniach;
  • zachowanie poufności przekazywanych informacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, a jednostką samorządu terytorialnego;
  • możliwość utrzymania stałego kontaktu przez jednostki samorządu terytorialnego z administracją rządową szczebla centralnego;
  • możliwość bezpośredniego otrzymywania informacji od instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej RP.

Finansowanie

Projekt Wojewody Mazowieckiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wartość projektu: 13.149.508,00 zł

Kwota dofinansowania: 75% z FBW: 9.862.131,00 zł

Kwota rezerwy celowej: 25% z budżetu państwa: 3.287.377,00 zł

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00