Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK

26 lipca 2013
Maciejowice, 26 lipiec 2013 roku


RI. 7031.P.Ś.17.2013

OBWIESZCZENIE


    Wójt Gminy Maciejowice informuje, że w Mobilnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK- ach zbierane będą następujące odpady:
• przeterminowane leki- dodatkowo pojemniki do ich zbiórki znajdują się w aptekach;
• chemikalia- np. oleje odpadowe, silnikowe i opakowania po nich, rozpuszczalniki, pojemniki z farbą;
• zużyte baterie i akumulatory- dodatkowo pojemniki do ich zbiórki znajdują się w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, na Poczcie oraz w wybranych sklepach i punktach usługowych;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• meble i inne odpady wielkogabarytowe;
• zużyte opony;
• tekstylia, odzież;
• odpady budowlane i remontowe- w ramach uiszczanej opłaty przyjmowane będą odpady z drobnych remontów nie wymagających zgłoszenia czy też pozwolenia na budowę. Za odbiór pozostałych odpadów budowlanych trzeba będzie uiścić opłatę zgodnie z cennikiem odbiorcy.
    Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdować się będą w:
• Maciejowicach – teren Oczyszczalni Ścieków, ul. Przewozińska;
• Podłężu – działka gminna pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia a budynkiem OSP Podłęż i przystankiem autobusowym
    Przewidywane terminy odbioru odpadów w ww. Punktach:
•    20 wrzesień 2013r.                 • 20 czerwiec 2014r.
•    20 grudzień 2013r.                  • 19 wrzesień 2014r.
•    21 marzec 2014r.                    • 19 grudzień 2014r.
O zmianie terminu lub lokalizacji Punktów będziemy informować w formie obwieszczenia.


                                                                  Z up. Wójta
                                                          /-/ Ryszard Brodziak
                                                                   Z-ca Wójta

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00