Modernizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Maciejowicach

27 października 2009
     W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naborem wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Gmina Maciejowice w dniu 3 lutego 2009 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Maciejowicach”.
     Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 2605/290/09 z dnia 13 października 2009 roku zatwierdził listę rankingową beneficjentów zakwalifikowanych do współfinansowania, jednym z zakwalifikowanych beneficjentów jest Gmina Maciejowice.
     26 października 2009 roku gmina Maciejowice podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego Umowę o dofinansowanie kwotą 387 312,00 zł projektu pod nazwą „Modernizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Maciejowicach”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 630 073,51 zł, z czego pozostała część środków tj. 242 761,51 zł. stanowi wkład własny gminy.


Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego i Pan Sylwester Dymiński Wójt Gminy Maciejowice podpisują umowę o dofinansowanie inwestycji  w ramach PROW.

 

     Inwestycja swym zakresem obejmuje: wykonanie ogrodzenia terenu, wykonanie ogrodzenia boiska asfaltowego, wykonanie piłkochwytów, Wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie ścian, malowanie, budowę bieżni z mączki ceglanej, zakup i montaż wiat dla zawodników, wykonanie 117 szt. trybun oraz utwardzenie placu.
     W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na modernizację Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Maciejowicach. Zakończenie prac modernizacyjnych zaplanowano na koniec 2010 roku.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00