„Portret Tadeusza Kościuszki”

Namalowany prawdopodobnie na przełomie XVIII/XIX wieku. Przechowywany był w zbiorach prywatnych przez ponad 150 lat. W dwudziestoleciu międzywojennym przeszedł konserwację w pracowni J. Bromilskiego we Lwowie. Został zakupiony do muzeum dzięki hojności członków Konwentu Business Centre Club.