Nadanie Publicznemu Gimnazjum w Samogoszczy imienia Ks. Jana Twardowskiego

28 maja 2009
      21 maja 2009 roku w Publicznym Gimnazjum w Samogoszczy odbyło się nadanie imienia szkole. Gimnazjum nosi imię ks. Jana Twardowskiego –  żołnierza AK, kapłana, poety, autora najprostszych wierszy o wierze i miłości. Uroczystość rozpoczęła się w naszym kościele parafialnym. Na mszy świętej którą celebrował ks. Biskup Henryk Tomasik został poświęcony sztandar. Po powrocie z kościoła została odsłonięta  i poświęcona pamiątkowa tablica, ufundowana przez Wójta Gminy Maciejowice Sylwestra Dymińskiego, znajdująca się przy wejściu głównym do gimnazjum.
      Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Pani dyrektor Alina Jakulska powitała zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów.(lista gości w załączeniu) W krótkim przemówieniu przedstawiła najważniejsze etapy pracy nad nadaniem imienia i podkreśliła rangę patrona w życiu społeczności szkolnej.
      Akt nadania imienia odczytał i wręczył Wójt Gminy Maciejowice Sylwester Dymiński, zaś akt przekazania sztandaru Przewodniczący Rady Gminy Józef Szopa. Sztandar Gimnazjum został przekazany uczniom przez Radę Rodziców i Radę
Pedagogiczną Gimnazjum, następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Fundatorzy sztandaru i goście honorowi dokonali symbolicznego wbicia gwoździ.
      Młodzież przedstawiła przygotowany na tę okazję montaż słowno – muzyczny. Wszyscy byli pod wrażeniem zaprezentowanego programu i wielkiego talentu młodzieży małej wiejskiej szkoły.
      Pan Adam Bielan w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odczytał list gratulacyjny. Następnie zaproszeni goście wygłaszali przemówienia i składali gratulacje i życzenia uczniom, nauczycielom i rodzicom.
      Część oficjalną zakończył polonez wykonany przez najstarszych uczniów gimnazjum. Goście mieli okazję wpisać się do księgi pamiątkowej, obejrzeć wystawę zdjęć ukazujących życie szkoły i kronikę, zwiedzić kącik patrona.
      Na zakończenie wszyscy spotkali się na wspólnym obiedzie przygotowanym przez rodziców.

Zapraszamy do galerii zdjęć…

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00