NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

12 października 2022

     

Gmina Maciejowice otrzymała w 2022 roku dofinansowanie  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3.

Na podstawie zawartej umowy Nr 19/NPRC/2022/JST o udzielenie dotacji celowej z dnia 12.04.2022 r. Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 23 000,00 zł, wkład własny stanowi 20% kosztów realizacji zadania, tj. 5 750,00 zł.

W odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego wsparcie zostało udzielone na:

  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 6 lat, ,
  • realizację działań promujących czytelnictwo:

W odniesieniu do szkół wsparcie zostało udzielone na:

  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
  • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych,
  • realizację działań promujących czytelnictwo.

Zestawienie placówek, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2022 r.:

  1. Publiczne Przedszkole w Maciejowicach – kwota 3 000,00 zł
  2. Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Maciejowicach – kwota 1 500,00 zł
  3. Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Samogoszczy – kwota 2 500,00 zł
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Maciejowicach – kwota 12 000,00 zł
  5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Samogoszczy – kwota 4 000,00 zł

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00