O B W I E S Z C Z E N I E

23 czerwca 2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Maciejowice

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  taryfy za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej Uchwałą Nr XXIX/204/2013 Rada Gminy Maciejowice z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Maciejowice, na okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.


                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                       /-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00