O G Ł O S Z E N I E

20 sierpnia 2014
Maciejowice  20.08.2014 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Maciejowice ogłasza zbycie:

ciągnika rolniczego "Wladimirec", stanowiącego własność Gminy Maciejowice. Ciągnik wpisany do Księgi środków trwałych Gminy Maciejowice w grupie VII "Środki transportu" poz. 12 nr inwentarzowy 7/74/746.

1. Nazwa sprzedającego:          Gmina Maciejowice

2. Przedmiot sprzedaży:

Ciągnik rolniczy "Wladimirec" stanowi własność Gminy Maciejowice.
Ciągnik wpisany do Księgi środków trwałych Gminy Maciejowice w grupie VII "Środki transportu" poz. 12 nr inwentarzowy 7/74/746.
Rok produkcji 1976, numer rejestracyjny SDT 4296, termin następnego badania technicznego – 03.10.2015 r., ubezpieczenie ważne do 31.12.2014r., masa własna 1880 kg.

3. Termin

Oferty można składać do 1 września 2014 r. do godz. 13.00

4. Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice

5. Pojazd można oglądać:

na Bazie materiałowo-sprzętowej Urzędu Gminy w Maciejowicach przy ul. Lubelskiej w terminie od 20.08.2014 r. do 29.08.2014 r. w godz. 8.00-13.00 (w dni robocze).

6. Ustalenia końcowe:

Na kopertach (zaklejonych) z ofertą składanych w Sekretariacie UG w Maciejowicach należy napisać "Ciągnik – nie otwierać do 1.09.2014 r. godz. 13.00".
Po wyborze przez Komisję najlepszej oferty, nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia na konto Urzędu Gminy Maciejowice:
Nr konta: BS Łaskarzew o/Maciejowice 38 9217 0001 0030 0445 2000 0380
Wydanie przedmiotu nabywcy następuje niezwłocznie po wpłaceniu zaoferowanej kwoty.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Wójt Gminy Maciejowice

/-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00