OBCHODY ROKU TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GMINIE MACIEJOWICE W 2017

14 września 2017
Komitet Organizacyjny Obchodów Roku Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach wyraża podziękowanie za przekazanie ziemi z miejsc uświęconych walką i bohaterstwem Naczelnika oraz jego żołnierzy następującym osobom oraz instytucjom:

•    Oficerom Wojska Polskiego
a)    Płk Danielowi Dymińskiemu
b)    Ppłk Tomaszowi Stracharkowi za przekazanie ziemi z USA
•    Burmistrzowi miasta Terespol mgr Jackowi Danielukowi
•    Wójtowi Gminy Dubienka Waldemarowi Domańskiemu
•    Wójtowi Gminy Racławice Adamowi Samborskiemu
•    Prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju – Racławice Małgorzacie Sadowniczyk
•    Pani Alinie Płaszewskiej
•    Prezesowi Komitetu Kopca T. Kościuszki w Krakowie prof. nzw. dr hab. Mieczysławowi Rakosz
•    Burmistrzowi miasta Szczekociny mgr inż. Krzysztofowi Dobrzyniewiczowi
•    Wójtowi Gminy Moskorzew Andrzejowi Wałaskowi
•    Wójtowi Gmina Słupia mgr inż. Krzysztofowi Nowakowi
•    Prezesowi Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki w Szczekocinach mgr Czesławowi Orlińskiemu
•    Burmistrzowi miasta Połaniec Jackowi Tarnowskiemu

oraz wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy przy pozyskiwaniu ziemi dla naszej inicjatywy.
Ziemia ta zostanie posadowiona w Kopcu Tadeusza Kościuszki w Krępie  upamiętniającym miejsce pojmania Tadeusza Kościuszki podczas uroczystości w dniu 8 października 2017 roku.

Certyfikaty:
Zdjęcia z Kopca Kościuszki w Połańcu podczas pobierania ziemi.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00