OBCHODY ROKU TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GMINIE MACIEJOWICE W 2017

10 października 2017
W dniu 5 października 2017 r. rozpoczęły się Obchody Roku Tadeusza Kościuszki w Gminie Maciejowice. Uroczystości zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.


Głównym organizatorem oraz gospodarzem Obchodów jest Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński oraz Komitet Organizacyjny przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury i Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach.


Punktualnie o godz. 9.00 uczestnicy pieszego Rajdu Kościuszkowskiego wyruszyli z Piotrowic i Korytnicy. Szesnaście grup rajdowych przemaszerowało trasami wojsk polskich i rosyjskich zdobywając kolejne punkty informacyjne, na których młodzież z Publicznego Gimnazjum im. ks. Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach przekazywała informacje o historii i walorach przyrodniczych miejsca, w którym się znajdują. Docelowym punktem każdej z grup było Oronne (teren Publicznej Szkoły Podstawowej), gdzie na uczestników czekał ciepły posiłek oraz możliwość spróbowania sił na strzelnicy. Po skończonym posiłku  orszak rajdowiczów przemaszerował do Maciejowic, gdzie odbyły się główne uroczystości. 


O godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez: Kanclerza Kurii Diecezji Siedleckiej Ks. kan. Jana Babika, Dziekana Dekanatu Łaskarzewskiego Ks. kan. Edmunda Szarka, Proboszcza Parafii Maciejowice Ks. kan. Stanisława Marczuka, Proboszcza Parafii Sobolew Ks. kan. Andrzeja Oworuszko, Proboszcza Parafii Wróble-Wargocin Ks. Leona Bobrowskiego oraz Ks. kan. Józefa Franczuka. Homilia wygłoszona przez Ks. Kanclerza o znaczeniu patriotyzmu w kształtowaniu świadomości młodego pokolenia pozostanie w pamięci uczestników. Wyjątkowy charakter Mszy Świętej zapewniła niezwykła oprawa muzyczna w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Dęblina i chóru parafialnego.


Po zakończonej Mszy Świętej Wójt Gminy Maciejowice Sylwester Dymiński przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość gości, młodzież uczestniczącą w XXXIII Rajdzie Kościuszkowskim oraz społeczność Gminy Maciejowice. W swoim wystąpieniu podkreślił, że  „Kultywowanie pamięci o dziejach naszego kraju i jego bohaterach jest naszym moralnym obowiązkiem” i „Ma niezwykłe znaczenie dla zachowania tożsamości narodowej oraz pielęgnowania podstawowych wartości takich jak: patriotyzm, honor, braterstwo, ofiarność oraz służba drugiemu człowiekowi ”.Następnie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Adam Kwiatkowski odczytał list Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Prezydent w swoim liście podkreślał wagę bitwy maciejowickiej oraz jej znaczenie w późniejszej perspektywie odzyskania niepodległości przez Polskę.Do uczestników Obchodów swoje listy nadesłali również Wicemarszałek Senatu RP Pani Maria Koc oraz Poseł na Sejm RP Pan Grzegorz Woźniak.


Po przemówieniach Wójt Gminy Maciejowice Sylwester Dymiński wraz z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Ks. kan. Edmundem Szarkiem wręczyli okolicznościowe statuetki za szczególne zasługi w kształtowaniu patriotyzmu oraz rozpowszechnianiu tradycji kościuszkowskiej.

Statuetki otrzymali:
– Adam Kwiatkowski- Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
– Stanisława Prządka
– gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk- Rektor Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
– płk pil. Wojciech Pikuła- Dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego
– Wojciech Warski- Przewodniczący Konwentu BCC
– Marian Piłka- Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
– prof. Rafał Wiśniewski- Dyrektor Narodowego Centrum Kultury
– Starostwo Powiatowe
– Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach
– Towarzystwo Miłośników Maciejowic
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach
– Katolickie Radio Podlasie
– Ks. Kan. Stanisław Marczuk- Proboszcz Parafii Maciejowice
– Andrzej Nakonieczny- Prezes Stowarzyszenia „Patriotyzm Jutra Gminy Maciejowice”
– Jan Karwowski- Nadleśniczy Nadleśnictwa Garwolin      Następnie uczestnicy uroczystości w asyście Kompanii Reprezentacyjnej 1 Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej, Wojskowej Orkiestry Dętej z Dęblina i pocztów sztandarowych przemaszerowali pod pomnik Naczelnika Tadeusza Kościuszki znajdujący się w centralnej części maciejowickiego Rynku. Tam, po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego żołnierze I Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Wesołej odczytali  Apel Poległych i oddali Salwę Honorową. W dalszej kolejności delegacje gości zaproszonych, szkół oraz zakładów pracy złożyły wieńce pod pomnikiem.


Obchody uświetnili swoją obecnością goście zaproszeni:  Pan Adam Kwiatkowski Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pani Stanisława Prządka Poseł na Sejm RP czterech kadencji, Pan Jan Sroka radca reprezentujący Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan prof. Rafał Wiśniewski- Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Pan Robert Jaśkiewicz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Pan Marian Piłka i Krzysztof Żochowski, Płk pil. Wojciech Pikuła Dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, płk pil. Grzegorz Weltrowski Szef Akademickiego Ośrodka Szkolenia z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, ppłk Jan Gajewski Szef Szkolenia 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej, płk Abraham Philippe-Attache Obrony Ambasady Francji w Polsce, Pan Wojciech Warski Przewodniczący Konwentu BCC, Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu i Radnymi powiatowymi, Komendant Powiatowy Policji, Komendant WKU, Komendant PSP. Nie zabrakło również pocztów sztandarowych ze szkół noszących imię Tadeusza Kościuszki.
Późnym wieczorem na maciejowickim Rynku odbyła się rekonstrukcja fragmentu Obrony Baterii gen. Karola Kniaziewicza –  lewego skrzydła bitwy maciejowickiej wykonana przez Stowarzyszenie Historyczno – Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich.  Wystrzały armat, tętent koni i chłopi w sukmanach po raz kolejny przypomniały uczestnikom o bitwie sprzed 223 lat. Podniosłe zakończenie uroczystości zapewnił występ Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 

Uroczystościom towarzyszył coroczny konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce, gdzie w dwóch kategoriach uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych prezentowali wiedzę na temat Insurekcji. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Magdalena Zychora z PSP w Maciejowicach, natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Dawid Tobiasz.
Podczas trwania Rajdu Kościuszkowskiego młodzież rywalizowała również o tytuł najlepszej grupy rajdowej. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, tytuł ten zdobyła grupa z Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach pod opieką Pani Barbary Zalskiej.

Tegoroczne Obchody mają szczególny charakter, upamiętniają bowiem 200. rocznicę śmierci Naczelnika. Są wyrazem czci i hołdu dla Najwyższego Wodza w ustanowionym przez Sejm i Senat RP pod auspicjami UNESCO Roku Tadeusza Kościuszki.

W dniu 8 października 2017r. na pamiątkę 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki została zorganizowana manifestacja patriotyczno-religijna do Kopca w Krępie. W ten sposób odtworzono przebieg uroczystości z roku 1917, kiedy to miała miejsce pierwsza pielgrzymka wiernych 4 parafii z Maciejowic, Łaskarzewa, Sobolewa oraz Samogoszczy. Uroczyste obchody rozpoczęły się występem orkiestry strażackiej Gminy i Miasta Łaskarzew.


Następnie Wójt Gminy Pan Sylwester Dymiński powitał wszystkich gości, parlamentarzystów, władze powiatowe, delegacje wojskowe oraz delegacje przybyłe z miejsc związanych z postacią Naczelnika.Pan Andrzej Nakonieczny zapoznał uczestników manifestacji z rysem historycznym Kopca Tadeusza Kościuszki symbolem walki o niepodległość i suwerenność ojczyzny.

Wzdłuż alejki prowadzącej do Kopca ustawiono poczty sztandarowe jednostek straży pożarnych, szkół noszących imię Tadeusza Kościuszki oraz delegacje z urnami z ziemią, z miejsc powiązanych z insurekcja kościuszkowską.Wśród uczestników uroczystości byli m.in. Pan Jarosław Kaliniowski Europoseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Pan Marian Piłka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, płk Jan Rydz Dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej, płk. Daniel Dymiński i ppłk. Tomasz Stycharek z Narodowego Centrum Kryptologii MON, Pan Robert Jaśkiewicz Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Warszawie, Pan Adam Skup Dyrektor Delegatury w Siedlcach KO w Warszawie, Pan Marek Chciałowski- Starosta Powiatu Garwolińskiego, Pan Jan Karwowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Garwolin, Pan dr Marek Krześniak- Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej,  Wójtowie Gmin Sobolew Pan Andrzej Koszutski i Łaskarzewa Pan Marian Janisiewicz, Sekretarz Gminy Górzno Pan Paweł Guba, Przewodniczący Rad Gmin- Maciejowice, Sobolew, Łaskarzew i miasta Łaskarzew, Longina Ordon- Przewodnicząca szkół noszących imię Tadeusza Kościuszki, przedstawiciele powiatowych służb mundurowych, harcerze, strażacy, uczniowie i inni.
   

W samo południe zebrani wspólnie odśpiewali hymn państwowy oraz  wciągnięto flagi na maszty znajdujące się przy Kopcu.


Pod przewodnictwem Dziekana Dekanatu Łaskarzewskiego Ks. kan. Edmunda Szarka oraz księży z tego Dekanatu, rozpoczęła się Msza Święta.
 

W trakcie tej Mszy  homilię wygłosił Ks. dr Andrzej Oworuszko Proboszcz Parafii Sobolew.Na zakończenie Mszy odbyła się ceremonia dosypania przez delegacje ziemi do Kopca Tadeusza Kościuszki, która pochodziła z następujących miejsc:
– Stanów Zjednoczonych – pułkownik Daniel Dymiński i podpułkownik Tomasz Strycharek  z Narodowego Centrum Kryptologii MON, którzy przywieźli ziemię z USA.
– Krakowa : uczeń klasy mundurowej z LO Sobolew,
– Racławic: uczeń klasy mundurowej z LO Sobolew ,
– Połańca: Radosław Matusiewicz Prezes Towarzystwa T. Kościuszki wraz z członkami zarządu Dominka Mikoda i Danuta Kosowska,
– Terespola: Józef Paderewski – sekretarz Miasta Terespol i przedstawiciele Bractwa Strzelców   Kurkowych i Regimentu Księcia Radziwiła,
– Warszawy: uczeń klasy mundurowej z LO Sobolew,
– Dubienki : uczeń klasy mundurowej z LO Sobolew,
– Szczekocin : Piotr Kozieł –  Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, Wójt Gminy Słupia – Krzysztof Nowak, Prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach Czesław Orliński oraz członek Towarzystwa Andrzej Herman.Następnie dokonano  odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej te uroczystości. Odsłonięcia dokonali: Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński, Dziekan Dekanatu Łaskarzewskiego Ks. kan. Edmund Szarek i Wójt Gminy Sobolew Pan Andrzej Koszutski.
  

Ksiądz Dziekan dokonał też poświęcenia pamiątkowej tablicy oraz Kopca.Zaproszeni goście w osobach: Pan Jarosław Kalinowski, Pan Grzegorz Woźniak oraz Pan Marek Chciałowski w swoich wystąpieniach nawiązywali do tradycji kościuszkowskiej, patriotyzmu oraz współczesnych problemów naszej niepodległej Ojczyzny.
     

Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie przez Wójta Gminy Pana Sylwestra Dymińskiego statuetek (Komitet Organizacyjny Obchodów przyznał 23 osobom statuetki) w dowód uznania za zasługi w kształtowaniu patriotyzmu i tradycji kościuszkowskich.


Statuetki otrzymali:
– Pan Jarosław Kalinowski Europoseł do Parlamentu Europejskiego,
– Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm RP,
– płk Jan Rydz – Dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej,
– Ks. Kan. Edmund Szarek – Dziekan Dekanatu Łaskarzewskiego.

Uroczystości w których uczestniczyło ok. tysiąca osób, zakończyły się wspólną agapą pod namiotami.

Uroczystości w dniu 5 i 8 października prowadził Pan Andrzej Nakonieczny, któremu serdecznie dziękujemy.

    

  
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00