Obwieszczenie

27 czerwca 2011
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W  SIEDLCACH
z dnia 20 czerwca 2011 r.
o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Maciejowice
przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy w Siedlcach podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów ponownych do Rady Gminy Maciejowice przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2011 r.
Część I.
Dane ogólne

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 4 kandydatów zgłoszonych na 4 listach kandydatów przez 4 komitety wyborcze.
3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła    1 368.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła    513.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 513,
    czyli frekwencja wyborcza wyniosła    37,50%.
7. Wybrano 1 radnego.

Część II.
Wyniki wyborów

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 1

1. Liczba wybieranych radnych wyniosła    1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła    1 368.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła    513.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 513,
    czyli frekwencja wyborcza wyniosła    37,50%.
7. Liczba głosów nieważnych wyniosła  2,
  co stanowi 0,39% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów ważnych wyniosła 511
co stanowi 99,61% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:
 1) lista nr 4    KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP    9

 a) KARCZMARCZYK Witold Jan            9

 2) lista nr 22    KWW GMINA MACIEJOWICE – WSPÓLNA SPRAWA    301

 a) JAWORSKI Paweł Maciej    301

 3) lista nr 23    KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ    28

 a) ORNAT Danuta Kazimiera    28

 4) lista nr 24    KWW O LEPSZE JUTRO GMINY    173

 a) SZOPA Józef    173

10. Radnym został wybrany:
 1) z listy nr 22 KWW GMINA MACIEJOWICE – WSPÓLNA SPRAWA:

 a) JAWORSKI Paweł Maciej;

11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy
w Siedlcach
/-/ Mirosław Onisko
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00