Obwieszczenie

11 lipca 2011
          Wójt Gminy Maciejowice informuje producentów rolnych, którzy zostali poszkodowani w wyniku przymrozków wiosennych, że do dnia 22 lipca 2011 r. należy składać wnioski o szacowanie powstałych szkód.
          Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy w Maciejowicach – pok. nr 6 lub na stronie internetowej www.maciejowice.pl.
          Nadmienia się, że zgodnie z Zarządzeniem nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2011 r. szacowaniu podlegają szkody w gospodarstwach rolnych, w których poziom szkód jest wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w całym gospodarstwie (produkcja roślinna i zwierzęca).


Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński


wniosek o oszacowanie szkód

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00