Obwieszczenie

25 września 2009
Maciejowice, dn. 25.09.2009 r.

RI 6111/2/2009


         Wójt Gminy Maciejowice informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Maciejowicach pok. Nr 6 został wyłożony do publicznego wglądu na okres od 1 października 2009r. do 30 listopada 2009r. Projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla wsi Podzamcze, Malamówka, Oronne, Tyrzyn, Uchacze, Kawęczyn, Strych, Kobylnica, Kochów, Przewóz, Wróble-Wargocin, Maciejowice. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
          Plan Urządzania Lasu będzie podstawą naliczania podatku leśnego.


Wójt Gminy Maciejowice

/-/ Sylwester Dymiński
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00