OBWIESZCZENIE

7 kwietnia 2017
Maciejowice, dnia 6 kwietnia 2017r.


RI. 6142.3.2017


OBWIESZCZENIE

    Wójt Gminy Maciejowice informuje, że w dniu 6 kwietnia 2017r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  (Dz.U. z 2017r. poz. 722). Znosi ono nakaz odosobnienia drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach.

Natomiast nadal obowiązują pewne zakazy i nakazy m.in.:

Zakaz pojenia drobiu wodą ze zbiorników do których dostęp mają dzikie ptaki, wnoszenia na teren gospodarstwa gdzie utrzymywany jest drób zwłok dzikich ptaków lub tuszek ptaków łownych.

Nakaz utrzymywania drobiu w sposób uniemożliwiający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki, nakaz przechowywania paszy w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami oraz karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający karmę i wodę przed dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Z up. WÓJTA    
/-/ Ryszard Brodziak
Zastępca WÓJTA
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00