OBWIESZCZENIE

7 kwietnia 2017
Maciejowice, dnia 5 kwietnia 2017r.


RI. 6142.2.2017

OBWIESZCZENIE

    Wójt Gminy Maciejowice informuje, że  świadectwa zdrowia dla świń na terenie Gminy Maciejowice będą wystawiane przez lek. wet. Jerzego Wiśniewskiego,
 telefon kontaktowy: 693 077 007.

    Zapotrzebowanie na wystawienie świadectwa należy zgłaszać nie później niż na 24 godziny przed wywozem świń.
 

Z up. WÓJTA
/-/ Ryszard Brodziak
Z-ca WÓJTA

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00