OBWIESZCZENIE

20 grudnia 2017
Maciejowice, dnia 12 grudnia 2017r.


RI. 6226.2.2017

OBWIESZCZENIE


    

Wójt Gminy Maciejowice informuje, że uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017r.  Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych. Uchwała antysmogowa jest regulacją prawną, która ma zapewnić czyste powietrze mieszkańcom Mazowsza.

Zapisy uchwały dotyczą w szczególności właścicieli pieców, kominków, kotłów i wprowadzają następujące ograniczenia i zakazy:  
•    od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)
•    od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
a)    mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z  ich wykorzystaniem,
b)    węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
c)    węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
d)    paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
•    od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
    od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
•    użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
•    posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.maciejowice.pl – Edukacja ekologiczna – Czyste powietrze.


Z up. WÓJTA
/-/ Ryszard Brodziak
Z-ca WÓJTA
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00