OBWIESZCZENIE

26 października 2018
Maciejowice, dnia 24 października 2018r.

RI. 6142.3.2018


OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Maciejowice informuje, że w dniu 19 października 2018r. weszła w życie decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1576 na mocy której teren gminy Maciejowice został włączony do obszaru z ograniczeniami tzw. strefy czerwonej.

Powyższy stan rzeczy wymaga zastosowania przez gospodarstwa utrzymujące świnie, podmioty zajmujące się obrotem zwierzętami, zakłady produkcyjne środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia oraz myśliwych i leśników zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2018r. poz. 290 ze zm.).W Ó J T           
/-/ Sylwester Dymiński

Załączniki:
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00