OBWIESZCZENIE

5 grudnia 2018
Maciejowice, dnia 28 listopada 2018r.

RI. 6140.41.2018

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Maciejowice informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Maciejowice Nr XXXV/249/2018 z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maciejowice na 2018r., istnieje możliwość pokrycia przez Gminę 100% kosztów zabiegu uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezpańskich oraz tych które posiadają właściciela.
Przypadki konieczności wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Kościelna 3 lub pod nr tel. (25) 682 57 37 w. 31


W Ó J T            
/-/ Tomasz Kwiatkowski
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00