OBWIESZCZENIE

14 czerwca 2019

Maciejowice, dnia 14 czerwca 2019 r.

RI.502.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Maciejowice podaje do publicznej wiadomości, że spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Garwolińskiego, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019r. będzie wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7 pokój nr 4 od dnia 17 czerwca 2019r., w godzinach pracy urzędu.

 

Z up. WÓJTA

Sebastian Kieliszek

SEKRETARZ GMINY

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00