OBWIESZCZENIE

24 lipca 2019

Wydłużony termin przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem suszy.

 

Maciejowice, dnia 24 lipca 2019r.

RI. 6322.S.3.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z 7 raportem Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej szacowanie strat jest możliwe we wszystkich uprawach z wyłączeniem ziemniaków rosnących na glebach I i II kategorii podatności gleb na suszę.

W związku z powyższym Wójt Gminy Maciejowice przedłuża termin składania wniosków o oszacowanie szkód do dnia 7 sierpnia 2019r.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Kościelna 3, pokój nr 3 lub na stronie Urzędu www.maciejowice.pl zakładka Aktualności. We wniosku należy wpisać wszystkie uprawy zgodnie z wnioskiem o dopłaty do ARiMR bez względu na procent strat.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Z up. WÓJTA

/-/Sebastian Kieliszek

SEKRETARZ GMINY

 

Wniosek o oszacowanie szkód

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00