Obwieszczenie

7 lipca 2010

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIX/239/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 11.06.2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, Wójt Gminy Maciejowice zwołuje zebranie w miejscowości Podzamcze w dniu 15 lipca 2010 roku o godz. 18.00.
Celem zebrania jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie utworzenia sołectwa Podzamcze.
Maciejowice, dn. 07.07.2010 r.  
                                                                                                         Wójt
                                                                                           /-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00