OBWIESZCZENIE

8 maja 2020

Maciejowice, dnia 7 maja 2020r.

RI.6180.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 852 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 53/20 z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie mazowieckim, Wójt Gminy Maciejowice informuje, że na terenie gminy Maciejowice, dopuszczono w roku 2020 do uprawy konopie włókniste na obszarze o łącznej powierzchni 220,00 ha. Na pozostałym obszarze uprawa maku lub konopi włóknistych jest zabroniona.

Zgodnie z zapisami z art. 51 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w przypadku stwierdzenia uprawy maku lub konopi włóknistych, Wójt Gminy wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie lub przekopanie gruntu na koszt prowadzącego uprawę.

WÓJT                

/-/ Tomasz Kwiatkowski

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00