OBWIESZCZENIE

28 maja 2020

 Maciejowice, dnia 15 maja 2020r.

RI.7031.PŚ.6.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Maciejowice informuje, że dnia  30 maja br. odbędzie się zbiórka odpadów komunalnych w odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Kolejne zbiórki odpadów w PSZOK-ach będą odbywać się według harmonogramu.

Przypominam, że punkty znajdują się w dwóch lokalizacjach:

  • Maciejowice– dawny punkt skupu żywca ul. Lubelska 61.
  • Podłężu– działka gminna przy Ośrodkiem Zdrowia.

Do punktów tych można przekazywać następujące odpady: przeterminowane leki, chemikalia (np. oleje odpadowe, farby, rozpuszczalniki), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, tekstylia, odpady zielone.

 

W Ó J T            

/-/ Tomasz Kwiatkowski

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00