Obwieszczenie

26 maja 2021

Maciejowice, dnia 17 kwietnia 2021r.

RI.6122.1.2021

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Maciejowice informuje, że na terenie gminy Maciejowice w roku 2021 prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe – monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Ponadto w latach 2021-2022 kontynuowany będzie Monitoring Ptaków Polski.

W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań, zwracam się z prośbą do mieszkańców oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie osobom upoważnionym przez Wykonawców, wykonania obserwacji i pomiarów.

 

Z up. WÓJTA

/-/ Sebastian Kieliszek

SEKRETARZ GMINY

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00