OBWIESZCZENIE WS. SZACOWANIA STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

31 sierpnia 2021

Maciejowice, dnia 30 sierpnia 2021r.

RI.6322.S.1.2021

OBWIESZCZENIE

            W związku z wystąpieniem na terenie gminy Maciejowice deszczu nawalnego w dniach od 23 do 24 sierpnia 2021r., Wójt Gminy Maciejowice informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Kościelna 3, pokój nr 3.

Szacowanie strat przez Komisję odbędzie się w ustalonym terminie.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Kościelna 3, pokój nr 3 lub na stronie Urzędu www.maciejowice.pl zakładka Aktualności.

Zaznacza się, że niezbędnym załącznikiem do wniosku jest wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Termin składania wniosków do 8 września 2021r.

Z up. WÓJTA

/-/Sebastian Kieliszek

SEKRETARZ GMINY

Załącznik_nr_4_-_wniosek_o_oszacowanie_szkód

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00