Obwieszczenie dla rolników w sprawie suszy

24 sierpnia 2015
OBWIESZCZENIE
   Wójt Gminy Maciejowice informuje, że w związku z utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (długotrwałe upały i brak opadów) na terenie Gminy Maciejowice oraz na podstawie raportu Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zostało stwierdzone zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na ternie Gminy Maciejowice i związane z tym szkody w uprawach rolnych.
   Rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu.
   Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, pokój nr 7 lub na stronie internetowej Urzędu www.maciejowice.pl zakładka Aktualności.
Termin składania wniosków do 7 września 2015r.

Z up. Wójta
/-/ Ryszard Brodziak


załączniki:
wniosek dla rolnika

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00